Kletba jako instrument, temné magie na straně dobra

Ke všemu je třeba se umět postavit i temná magie může být k užitku dobru, přec jen platí, že účel světí prostředky.
Tato tvrzení však neměnní ani neobrací, tvrzení svatých písem o zavržení hodnosti všeho toho čarodějnictví a stranění se zlu.
S jistotou však můžeme tvrdit, že vy jímky potvrzují pravidlo. Pojďme si tedy prosvištět několik slovíček.

Temná magie jako výchovný prostředek
Proti panovačnosti a povyšování: A to sis řek.
Proti zlu: A komu, že jsi to přál nežli sám sobě, neb přáním jsem já v tobě a ty jsi jedním krokem v hrobě.
Proti hanbě: Mě tím neurazíš, zrcadlo zrcadlo co tě to napadlo, kde že se v tobě vzal ten nápad zlý, myslet si na mě
špatně, přec ve mě se tvá duše zrcadlí.

Temná magie jako zrcadlo odrážející kletby a trýzníce zdroj zla
Ať jsou všichni ti co mě prokleli, prokleti tím čím mě prokleli.
Neb já kleji dobro, dobrem nechť jsem s sebou klet sám.

Jablíčko
Buďte velice opatrní protože je nezbytně nutné kázat vodu a pít vodu při všem co
je součástí vašeho osudu, každým sebemenším skutkem.

Nebezpečí, že se stratíte sami v sobě je příliš veliké,
nato abych se pokoušel pochybovat.

Jedině tak je možné skutečně někoho poznat, porovnat, spapat a být chytřejší,
čas tu není proto je uvědomění si okamžité.

Ke všemu je třeba se umět postavit, s poctivostí nejdál dojdeš.

Toť strom poznání a vy jeho ovoce.

Dal sis jablíčko

A ty jsi to jablíčko a já jsem ten červ a tebe já postupně, celého sněd.
A já jsem to jablíčko a ty jsi ten červ a ty jsi mě postupně, celého sněd.

Dala sis jablíčko

A ta je to jablíčko a já jsem ten červ a tebe já postupně, celého sněd.
A já jsem to jablíčko a ta je ten červ a ty jsi mě postupně, celého sněd.

Podle červa
A to bych sežral a to zas ne, to mi není podobné.
Ke všemu je třeba se umět postavit, proto vybírejte pochutinu
ve víře a pravdě a věnujte pozornost mlaskotu červího chroupání.
Aby jste byli vždy v obraze kdo co snědl.

Takto utváříme svá EGA prostřednictvím ať již zkušeností vlastních či cizích.

Vzkříšení zatracené duše, plamenem

Navrácení těla duši, aneb odebrání těla peklu a vzkříšení smyslů
Ty mi to tam nevidíš, já tě tam vidím
Ty mi to tam necítíš, já tě tam cítím
Ty mi to tam neslyšíš, já tě tam slyším
Ty mi tam nevoníš, ty nějak divně smrdíš
Na to ani nesáhneš, já se tě dotýkám
Ty mi to nechutíš, no ty máš ale dobrotu
Ty se mi v tom neorientuješ, já tě našel
Ty mi to nevyčteš, no já jsem ti to přečetl
Ty semnou nepromluvíš, no já promluvil k tobě

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.