Kterak, kudy postupovat, byť bych dosáhl podílu na věčném životě.

Všechny problémy, klíčí z neznalosti.
Buď spravedlivý s jemnocitem ramenné váhy, pečlivý jako mraveneček, nevynech jediný detail, třísku na třísce nestrp.
Buď trpělivý, neb trpělivost růže přináší.
Nepodceňuj svou moudrost, svůj důvtip ani inteligenci, či srdce své.
Buď odvážným badatelem na cestě moudrosti, jenž klíčí z poznání.
Studuj písmo Svaté a snaž se pochopit moudrost v něm skrytou, čti mezi řádky.
Prozři v nalezení odpovědí na hádanky, ale sám, bez cizí pomoci, svými slovy.
Modli se i slovem darovaným, lepší je však alespoň přeformulovat, ale nejlepší je modlení především svými slovy, od srdce a z lásky.
Následuj ve víře moudrost moudrosloví.
Snaž se porozumět moudrosti skryté v podobenstvích.
Uvědom si podstatu a zdroj vlastní existence v proroctvích, jichž jsi součástí, zda jsi byl ty kdo zasel toto sémě a zda skutečně chceš,
být ten jenž jí má být, rozhodnutí je vždy na tobě, nenech se vtáhnout do falešných věšteb, jenž v autorovic chtíči mají tendenci státi
se prorockými.
Uvědom si pravdu skrytou ve věštbách a směr, cíl, kterými tě víra v ně povede.
V momentě kdy dosáhneš osvícení, pochopíš co jsi dělal špatně.
Nepokradeš, nezabiješ a zbytek znáte z reklamy na věčný život.
Odpusť jim a utíkej z pekla ven, vždy a všude.
Neuveď nikoho v pokušení byť by kráčel tvými stezkami, jenž jsou stezkami spravedlivých.
Pak teprve dojdeš do nebe a budeš mít podílu na věčném životě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.