Mé vlasti aneb úcta k půdě a zemi

Cizinci nedáš korunu k tomu je mezinárodní měna.
Jídlo nevyvezeš za hranice země a postíš se než vstoupíš do země tam i zpět.
Peníze, nůž, léky, jídlo, sůl, cukr ani oheň nepodáš z ruky a jedině čelem.
Nedáš nikomu kdo nemá odkrytou tvář.
Chudákovi nedáš peníze jinak než na zem.
Chudákovi nedáš práci jinou než uctivou.
Chudákovi nedáš najíst jinak než uctivě.
Chudákovi neposkytneš nocleh jinak než uctivě.
Obchod neučiníš jinak než uctivě.
Jídlo neuvaříš jinak než uctivě.
S nikým nebudeš jíst.
Všechno jídlo co je doma se počítá, co poslali přes hranice, z toho výkaly přežvýkají červi a profiltrují rostliny.
S nikým si nepodáš ani nedáš.
S nikým nebudeš mluvit jedině k tobě aby jsi mu prokázal úctu.
Nebudeš si věřit na tebe ale na sebe.
Nebudeš překládat jména věcí, zvířat, osob, měst, ulic, památek, znaků, symbolů,
míst ani je nijak znetvořovat aby jsi jim dal úctu, obzvláště platí pro zahraniční neb uctěním jejich hranic,
chráníš svou vlast před neúctou.
Nezapřeš a dáš úctu, všemu živému i neživému.
Neuctíš jinou než starou víru své země,
cizí víře se nepokloníš avšak nebudeš jí urážet.
Zem své vlasti neprodáš, nedáš, nepřisoudíš cizinci neb patři zemi, vlasti, národu, je dána Bohem*.
Každý kdo chce žít na půdě tvé země musí přijmout starou víru dané půdy, která jí byla zasvěcena.
Cizinec nemá právo zasvětit cizí půdu neb by se znesvětil sám.
Cizí víru studuj aby jsi věděl jak a čím předejít marnotratným sporům.

*) vše co je Živé, Země, Slunce, Galaxie, Vesmír.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.