Nauč se žít a nezemřít

Vidět něco jako by něčíma očima znamená pohlížet na svět se stejnou vírou, abych dokázal reagovat na stejné podněty.
Což je a znamená je vnímat, slyšet, vidět, nežít život ve snech.
Což znamená o nich vědět.
Vše je o možnostech.
Nemodli se jak šašek, který před bohem nemá odvahu si říct o co mu jde on vidí do tvého srdce a pochopí tě.
A to právo mluvit k bohu má každý přede mnou i zamnou kdo ve mne uvěřil, neb nikdo nepřijde k otci nežli skrze mne.
Každý kdo s otcem mluvil, nežli skrze mne vlastní, dopustil se svatokrádeže a jako takový bude vyhnán do zapomnění, avšak nebude zapomenut aby mu bylo
umožněno odpustit sobě pomstu těm, jenž kráčí po stezce spravedlivých.
Proto mluv k ty jak to cítíš a ty nemá právo ti urazit nic co neuráží jeho neb by urazil sebe.
Proto nelži ani mne ani ty. Ty nemá právo urazit ti srdce ani jiný z tvých smyslů, neb by jej urazil i sobě.
Ukraden li urazí i sobě i tobě já neb okradl ty.
Zabije li urazí i sobě já neb zabil ty.
Právo sníst má jen ten co je hlady, jinak se dopustí obžerství.
Právo sežrat má jen ten kdo byl urážen hladem a právem na bytí, na víře.
Proto každý kdo uvěřil, že neexistuji sám bude sežrán neb ocitl se ve lži.
To mu bude odpuštěním, aby si uvědomil v čem pochybil nebo uvěřit a umožnit ty mluvit k já skrze mne.
Každý kdo tak neučiní se sám vykořenil neb přišel o právo u otce znovu se narodit už tím, že zamezil zplození.
Je jedno kde a komu. Pokaždé když tak učinil bude to viník.
Je jedno kdy a v čem. Pokaždé kdy tak učinil zamezil zplození, neb jejich osud změnil.
Úcta k bohu znamená úcta ve věci mluvit k otci nikoliv s otcem.
Úcta k věcem jako jsou podíly na věčném životě a nepokrást je, pořadí pokrmu stejně tak jak je tomu v přírodě, úcta k pravdě a lásce to jsou hodnoty,
které utužují naše vztahy a naší čest.
Proto cti otce svého i matku svou.
Proto otec je Bůh a matka je Země.
Proto blahoslaveni ti, kteří uvěřily aniž by uviděli.
Neb ti ve své blahoslavenosti, žijí navěky.
Ať již jsou jací chcou být, protože kážou vodu a pijí vodu.
Úcta k matce i otci je jim oplácena úctou k mne.
A proto Bůh, jenž je otcem mluví k nim a dovoluje jim tak žít navěky v matce i otci, jenž jsou Alfou i Omegou mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.