Nechtěný pomocník aneb doktor spam

Nenechají tě zemřít, v pokusech na tobě tkví podstata jejich zdrojů a příjmů.
Nechtějí ti dát právo na uctivou smrt neb si s tebou chtějí dát.
Nedopřejí ti úctu neb si tě chtějí podmanit, zotročit a zapřít, zabít a prodat.
Chtějí si dát z pokladničky, která zde měla být pro dobro všech avšak změnila se v divoké prase,
které nekontrolovatelně žere ale život nedává.

Chtějí je konfrontovat a všechny co mají pravdu, chtějí zavřít a likvidovat.
Říkají si bratři avšak pokrevní linii nemají stejnou, pokrytci.
Přes hru na bohy sami ti přejí neštěstí a nehody, sami dopomáhají k nehodám, neštěstím
a bolest ti přejí vším čemu věří do doby než zaplatíš jim jejich daň.

Daň, poplatek, těch 30 stříbrných za tvé vlastní zdraví, které ti odepřou a zapřou nedáš li.
Vyděrači, vymahači a vrazi, všichni chtějí mluvit jejich jménem, chtějí těch 30 stříbrných,
říkajíce tomu odpustky, že prý vám odpustí svůj hřích, zaplatíš li. Slibují jim dobro za cenu životů druhých,
ti co přísahali mlčenlivost nejsou jiní od těch, kteří zlo činí.

Chtějí uzákonit vy jímky z ne pravidel, uzákonit nespravedlnost jako právo trávit,
vraždit a my abychom jim za to platili. Poslušnost pletou si s úctou, chtějí nám prodat neuctivou smrt
výměnou za poslední neprožití uctivého prožitku, prožitek čichnout si a vědět kdo odešel.
Abychom ani nevěděli, kdo zemřel, že prý to pro ně bude lepší, když je nebude mít u posledního soudu kdo žalovat.

Chtějí abychom dělali extra prohlášení, kterým se zřekneme jejich nechtěné pomoci za cenu ztráty uctivé smrti.
Takový je zákon SPAM, který je podhoubím, lží jménem lé-kařský SLAM. Pravdu a právo mluvit jak myslím,
si ve svůj prospěch mění s spravedlností, umlčet aby mlčel.

Všichni profitují, to je jejich motivace a proto kdo zasáhl do mého osudu aby mě ovlivnil bude platit, bude platit životem.
Kdo předem platí dvakrát platí, ten krátký život žil a v neuctivém věku zemřel stár.

Taková je jejich štědrost, chtějí s vámi smrdět ale dar vám dají jen na oko,
za zády vás budou křivě soudit, za zády budou říkat hle jak krade ale že dali, zapírají.
Odpusť si jejich hloupost neb nevědí co s kým činí. Takoví jsou Hippokratovi pokrytci,
přísahají mlčenlivost ale tajit pravdu je hřeje.

Prodali vás kafilérii jménem stát aby mohli zneuctěné zbytky po vás žrát i SUP by se otočil k nim zády,
SUP ten mrchožroutů král. S slovy to musí bolet jen aby muselo,
jen ať bolí hřejí se nad tvými zbytky jen aby měli svou pravdu, pravdu za kterou jim platí, spolupachatelé.
Hned tě zradí, hned tě zapřou svůj hřích na tebe kážou, takoví jsou lé-kaři,
křivopřísežníci jenž přísahali mlčenlivost za 30 stříbrných.

Otroci byli, takový je těžký život pro lháře když znají všichni, pravdu neb pravda čistá a jasná jak raní slunce svit,
uráží jen lháře.Taková je nyní země Česká i v Africe mi platili za práci uctivě. Chtějí se s vámi měřit a kladou důraz,
na to jakou kdo má pravdu avšak nos svůj mezi očima nevidí. Za ten nos koupili si desinfekci,
která je chrání u posledního soudu, jen aby nikdo nevěděl kdo to byl.

Chtěli by zpátky svůj nos avšak život by měnili krádeží osudu a zásahy kterými vystrčili z cestičky ty,
kteréžto chtějí okrást ve jménu jejich samozvaného Boha, který jim dovolil tajit pravdu.

Již nejsou a nebudou, zhynuli na pranýři ze lži, padli jako domeček z karet.
Jen zavál, vítr, prd a již nejsou.

Takoví doktoři nejsou toho pravého slova smyslu, takoví jsou jen lháři a zloději.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.