Negativum týmového ducha

Lid dopouštěl se zvěrstev v mnoha profesích sec poslední soud jim vyměřil trest v pravé míře a váze. Mnozí toho slova významu lidé,
požívali zásluh za dobro vykonávané druhými v rámci týmového ducha avšak sami dopouštěli se zvěrstev skrývajíce a obhajujíce své zločiny proti božské lásce a životu, za dobrými skutky svých, jenž v neúctě a tajnosti drželi si proti jejich vůli u sebe a jejichž dobrými skutky se hájili na vrub své cti. Jejich úplatkářství, odpustkářství a kupčení s dobrými skutky druhých vedlo je až k porušení desatera božích přikázání v bodech, nepokradeš, nezabiješ, nebudeš se klaněti cizímu bohu, neučiníš sobě zpodobnění boha ničím co je na nebi ani na zemi a neučiníš křivé přísahy proti bližnímu svému. To vše nečinili ve prospěch svého týmového ducha jejich samozvaného Boha, kterému se klaněli, ducha, jenž jim byl chlebem ve jménu a prospěch jejich organizace za jejichž záštitou činili své zločiny proti životu.

Takový byl a je jejich trest, těch, jenž vykládají si rámcové dohody v zlé víře, těch, kteří jsou kazověrní.

Zradili sebe, postavili ďáblův stroj to byl jejich hřích a Ďábel jejich vyprostitel již objevením samotným. Proto budiž platné navěky, dohromady spolu ale každý zvlášť. Proto abychom žili a sebe nezabili.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.