Nemoci vznikající ve hře na bohy a jejich léčba 3.

Většinu těchto nemocí lze postupně vyléčit odstraněním příčin, jenž jsou v prvé řadě hra a nástroje s ní spojené včetně jejich motivací například odpuštěním. Následky pak pomalu a postupně vymizí rychlostí a dopadem závisle na intenzitě klidu, který léčí. Lidé tomu říkají s oblibou zázrak, mluvíce ústy člověka myslí čerta, jenž hraje. Osvícení však ví, že se jedná o otevření brány pekelné a brány nebeské v jednom okamžiku na jednom místě a vytvoření místa klidu, lásky, pokory vlastního Já a Mne tomu koho ze hry pekla vyprošťujeme. Otevírání se pak provádí na úrovni logicko emocionální roviny osudu Já i Mne v hladinách pekla i nebe respektive času -t a +t transponováno na t, čili postavit Einstein-Rosenův most Mne i Já, při zachování kontinua-lity a singularity Já i Mne, kompenzaci časové dilatace přesunem vědomí, vědění pro vytvoření podílu na věčném životě. Možné je i změnit chod dějin avšak takovéto zázraky vyžadují mnohem větší a rozsáhlejší úsilí vzhledem k změnám, které následují v podobě osudové časoprostorové vlny.
Proto se tyto změny provádějí dopředně s respektem k věštbám, předpovídáním, proroctvím včetně jejich sociálních aspektů v emocionálně logické rovině osudu, běhu událostí a kontinuity v singularitě vlastního Já i Mne.
Prevencí většiny nemocí je aplikace desatera ve všech aspektech a úrovních od buňky až po společnost jako celek a neuvedení vlastního mne i Mne v pokušení prostřednictvím Já či já.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.