O cizoložství a smilstvu

Není smilník kdo přistoupil k ženě ale ten kdo chtěl jejich životní zkušenost produkt vzájemné lásky s nimi ukrást ať za nebo před žít, přeci nejlepší je originál a v čem se dva milující sešli je jejich, proto nepokradeš. Kdo okradl je o akt lásky je cizoložník ten dvojí život žije, ten bude platit čas svým životem. Kolik životů žil tolikrát mu bude zkrácen život na zemi, protože chtěl ukrást Bohu čas. A s časem přicházejí změny. Byli a jsou mezi námi čestní a praví, kteří se dožili úcty hodného věku nad 200 let neb žili boha plný život a uctili svatou pravdu desatera Božího přikázání pokorou, pokáním a odpuštěním si pokušení, které nám bylo dáno darem za který nikdo nic nechtěl. Není cizoložníkem pouze ten kdo s cizím mužem nebo ženou ulehl ale i ten kdo s ním nebo sní chtěl odcizit jeho místo, pelíšek, lóže, kus života na tomto světě pro svůj chtíč. Mnozí cizoložnici začali svůj hříšný život právě krádeží, křivopřísežnictvím, zapíráním a vraždou těch, kteří jsou a byli autory myšlenky, kterým se váleli v pelíšku. Já nehraji a kdo nehraje neprohraje. Nejsem z těch, kteří by vstupovali do dialogu druhých s touhou zasahovat do běhu událostí, které se mě netýkají. Není smilníkem ten, který je bez ženy ale ten, ale ten, který krade mužům i ženám sen přistoupit k sobě jako bůh k bohu, takoví pro pocit své nadřazenosti propadli peklu. Zpravidla jsou to ti, kteří si pletou úctu s poslušností a své manické touze po moci podřizují základní zákony Boha živého. Takoví jsou smilníci kazověrní, upřednostňují svůj chtíč pro přednosti zvířecího pudu nad svatou pravdu. Jsou nepřizpůsobiví a nepochopili podstatu rozmanitosti, plynoucí z přirozené konkurence, která dává život a možnosti všem. Nepochopili trh nabídky a poptávky. Učinili sobě s nimi svobodu, sami si řekli, kterou volbu si s tebou vyberou. Zapřeli sebe avšak nic nebude zapomenuto, čas jim bude změřen u posledního soudu v momentě kdy s tebou chtěli zabít tebe, zradili sebe neb se zapřeli.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.