O daních

Tenhle díl, mi a tenhle králi aby panství vzkvétalo a lide se radovali.
Každá daň i ta srážková je pro zemi a pro lid jeho důležitá, není důležité, kolik zemi přinesete ale ta snaha se cení.
Neb ke každé dani je připojeno vaše jméno a tím je všem dáno v známost, že kdo není lakomý a líný tomu se zelení.
Tak jako zemi kde lesy, pole dům vzkvétají, vždy když lid s láskou k bližnímu svému závazky své plní.
Mějte však na paměti, že není spravedlivý soud, jenž soudí pracující nejsou li povinováni odvádět daň.
Neb nemůže li odvést daň pracující, měl by jí za něj odvést ten co jej za práci platí aneb z čeho má dáti,
vždyť prázdné má dlaně. Platit by měl ten kdo má, aby měli všichni.
I země i král i lid jeho, pro lásku Boží, jenž život nám dává.
Buďte však obezřetní neb není v našem právu dobrého zájmu okrádat byť by i špatného hospodáře, přec nebude li mít čím zasít,
nezaseje, nezaseje-li, nesklidí a co tedy budeme jíst, po čem tedy budeme jezdit a kde tedy budeme žít?
Je tedy na nás, jak a co řekneme hospodáři, čím jemu pomůžeme správně zasít, vždyť lží, krádeží a zločinem bychom u něj zabili pravdu,
jenž v dobré víře k nám si drží.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.