O náboženství

Náboženství je dílem mnoha světců a učených, jenž nám svým příkladem staví cestu a v celku utvářejí
možnosti jimiž se vyhnout peklu. Každé náboženství je cestou k bohu.
O co více světců,se účastní drží a utužují víru daného náboženství, o to více možností vzniká
pro věřící jenž jej ve víře následují.
Pravé a úplné náboženství popisuje a vysvětluje úplně vše, čemu lze věřit v čisté pravdě.
Proto se také opírá jak o vnitřní tak o vnější vědní obory.
V náboženství je obsažena původní myšlenka světců i zakladatelů, avšak mnohdy uhlodávána
a oddalována od své dokonalosti zubem času v součinnosti lidí, jenž žijí na pomezí chtíče a hněvu.
Říkáme, vedou je jiné motivace. A proto v náboženství místo cesty k věčnému životu, osvícení a povznesení čímž je chléb duševní, hledali obživu a denní chléb materiálního světa.
Jejich volbou je tak čistota původní myšlenky, uhlodávána znesvěcována.
Náboženství je uskupení, komplexní obraz, poskládaný z několika úhlů pohledů, abychom tak zachytily,
úplnou perspektivu, celý prostor v celé jeho kráse. A mohli šířit pravdu dále.
Účelem náboženství, jímž je mu prostředkem, je vymanit se ze světa lží a plochosti pohledu na svět v duchovní rovině, potrava levé i pravé hemisféře.
Dát duši skutečný rozměr, nikoli plochý obrázek jenž je jakousi náhražkou v zpodobnění myšlenky, že nic nebude zapomenuto. Nač mi plochý obrázek, když nežije po životě, přec potom mé srdce neprahne a to Vám peklo dá.
Slíbí, ale nesplní, vy žádáte si vodu ono Vám po vašem vzoru podá víno.
Jak nesmyslné, je kázat vodu a pít víno, nenechte se proto opíjet pohledem na čertův obrázek, přec ten vám ničím,
než li vzpomínkou na toho kdo vás zabil, nebude.
Proto volím sebe, místo ploché tebe, aby bylo místo pekla nebe a země rájem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.