O prochcané lži aneb první a poslední křest

Od pradávna se traduje, že ten kdo koho počůral přišel u něj o duši v domnění, že se tím zbaví svých hříchů byl vymazán neb
v Bohu splynul v jedno, nejlepší je však originál. Tato svatokrádež mu rozervala duši. Není zlodějem ten co byl pomočen ale ten co se své duše pro cizí chtíč vzdal neb bude zmítán v temnotě a žalován za své skutky všude tam kde se jeho výpary objeví.
Bude vypálen do temnot bez možnosti postavit si sebe. Uchcánci pak stěží najdou své duši místo klidu.

Na toto tajemství přišel jsem díky pozorování svého milovaného psa a koček. Každá tato duše svatá šetří močí, šetří každou kapičkou jako s nejcennějším pokladem. S parfémem který má cenu života věčného, zlatem, kadidlem ani mirhou nelze tento poklad vyvážit.

Člověk však hanebný, činí opak v zásadě je pak pět druhů tvorů lidem se podobajících.

První a nejhorší jsou čerti, ti pochcávají každého ke komu přijdou ve falešné naději, že tak zakryjí vůni autorů aby potom mohli ukrást jejich život opakováním ať již v čase +t, či -t. Ti dopadnou nejhůře, protože zneuctili vlastní duši. Jsou nejsmradlavější, hrají si na Bohy a svým kořistem vynucují povinnost slepé víry v podobě jedinečnosti upřednostňujíce výhradně zápach i předpach svůj. Pro urážku jejich EGA. Jsou schopni se vší drzostí lhát Vám do očí a k trestu předhazovat své nevinné oběti. Žijí dvojí život a dožívají se nízkého věku pro neúctu k Bohu. Jsou bezpodmínečně ve většině případech vykořeněni svou vlastní vinou. Jsou schopni kázat vůně kde komu a vonnými oleji se s kde kým mazat, jen proto aby je svedli na scestí a mohli tak ukrást cizí život. Těm točí se jejich pomatený svět pouze kolem sebe.

Druzí jsou hloupí, jsou lidé, ti zakrývají svou vůni vonnými mastmi aby tak mohli zcizit život podobně či stejně vonícím, smýšlejícím nebo se skrývají před trestem v nespravedlnosti. Či utíkají před peklem.

Važte si proto svého čichu svého neb ten Vás před touto verbeší chrání.

Třetí jsou svatí, ti i kdyby se namazali vonnými oleji nemají důvod se skrývat ani před nespravedlností neb jejich víra je pevná a kráčí rovně po tomto světě. Co zasejí to uklidí, pořádek dělá přátele.

Čtvrtí Andělé se ani ve svém osobním čase nemají důvod stydět za svou vůni neb i kdyby jsi je podle vůně chtěl odsoudit stejně nebudou mít pravdu a proto budou pro své křivopřísežnictví vykořeněni.

Pátý je pak Pán, který je pánem svého života, ten pozná co mu voní i nevoní i kdyby jsi se pro falešnou krásu třeba olejíčkem pomazal, ať již voňavým či páchnoucím stejně se před ním neskryješ.

Vraťme se tedy k pojmu křest.

Správný křest je takový, kdy jemným proudem vody opláchneme velice opatrně okolní zápach čistou odstátou nebo měkkou říční vodou aby tak vynikla přirozená vůně křtěného. Nutno podotknout, že před tímto křtem je radno se příliš nemít aby tak tělo i duše získalo vlastní nezapomenutelnou vůni duše, kterou pak bude mysl následovat. Stejně je tomu i s hlasem, který se vyvíjí. Proto bychom měli být chvíli sami přičemž samomluva svědčí zdravému duchu. Křest hmatem se řeší takovým způsobem, že na novorozence nesaháme a necháváme jej aby se jeho duše sblížila s vlastním tělem. K ničemu jej nenutíme a nekážeme mu žádný pohyb aby tak získal sebedůvěru v sobě. To vše proto abychom své sny drželi na sobě a nedělali tak peklo na zemi.K novorozenǎtům by se proto před křtem ani po křtu hlasem, čichem, hmatem neměl nikdo přibližovat aby jim tak nemohl ukrást jejich sen.

Poslední i prvotní křest je v duchu svatém. Ten provádí Bůh, respektive to co nás v něm ztotožňuje, nenechte se proto zmýlit, že je to nějaký člověk protože není. Tento křest se provádí snem. Před samotným koncem se nám promítne celý život před očima, projdeme posledním soudem a co jsme zaseli to také uklidíme. Kde jsme zaseli hněv, uklidíme hněv a odmítnutí už jen můžeme potkat. Kde jsme zaseli lásku uklidíme lásku s nadějí na nový život. Vždy když někdo někde odchází, někdo jiný někde přichází. Proto také budoucí rodiče cítí příchozí sen v duchu svatém a vědí, že se mají připravit na příchod nového potomka. Kde se klepe tam se otevírá, proto bušme tak dlouho dokud nám není otevřeno. Mějme však na paměti, že nejlepší je originál. Tam kde je příliš velká tlačenice nedosáhne Vaše duše klidu protože jak již bylo dříve napsáno, jsou na světě tací kteří se snaží ukrást život i právoplatnému majiteli.
Ti jsou zpravidla svou vlastní hrou a lží vykořenění a dle pravidla nenalož si víc než uneseš reinkarnováni do druhu a formy, která odpovídá velikosti co do rozsahu možností, duši kterou při svém odchodu každý nabízí.

V přírodě je tento fakt nezištný a nevypočítavý a proto se potomstvo rodí a plodí v pravidelných cyklech s předstihem období blahobytu a budoucí jedinci odcházejí v dobách strádání.

Buďte na svých cestách obezřetní, čerti jsou nemilosrdní použijí a odhodí Vás jako, hu tam ten má žváro. Nikoliv nadarmo se opakovaně varuje, že dříve projde velbloud uchem jehly, než aby lakomec, jenž chce vlastnit vše vešel na věčný život. Proto kuš s knírem a následuj svůj čich ten tě nezradí. Svatí duše nekradou, mají rádi svůj život ať již je jaký je, nevyměnili by jej ani za všechny poklady světa. Jejich hlaví jsou k tobě smradlavější jedna víc než druhá. Jejich koherentní kočkování zavání čůrankami které s tebou a na tobě své peklo staví. Smrad tak hustý a silný, že jde na cizím i vidět jako by zakrýval celý svět.
Vrazi, kteří jsou schopní zabít za pravdu. Takoví jsou, druhým kážou umýt se a sami by nejraději zasmradily celý svět.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.