Pandóřina skříňka

Na počátku bylo slovo. Každé slovo mělo a má svůj význam. Některé slova byli jménem jiné byli svým významem v jméně přídavném jménem daným,
jenž neslo a nese jméno autorů podstatné. Podobně jak tomu bylo a je u schrány úmluvy bylo tomu a je i u pandořiny skříňky. Jména ta daná i zasloužená
měla a mají převelikou váhu ve věcech víry a jejich vlivů, charakteristik na osud člověka i národů. Všechny tyto dary duševního charakteru nesli a nesou
čest svým autorům. Jsou jejich duševním vlastnictvím, které nemůžeme vlastnit ale můžeme se z něj poučit a být tak ve vlastní víře uvnitř svého
Já obohaceni o možnosti života ve všech směrech. Vše má své ale proto i v tomto případě platí, jak, k čemu a čím je třeba se umět postavit.
V té skřínce byli uschovány, Ty nejcennější dary jeden vedle druhého, hlava na hlavě. Ty dary jsou duše, které nás mohou obohatit ale musíme je nechat žít nikoliv však s námi abychom
jejich vůli nepropadli avšak jejich vlastní život. Proto abychom se je nesnažili zotročit svým tělem. Životem v dobré víře dáváme jim sen. V naší víře a uctě k nim, žijí vlastní životy.
Nejsou přeludem, jsou bytostnou můzou, inspirací. Nežijme život ve snech neb tam se chodí až poté. Nejde o to zda mám jejich duši ale zda umím co mě může naučit, mi dát.
Aneb když dávám, nic nechci ani tvůj život, ani zvednout kámen ani čas. V té skříňce není čas ale možnosti duší, které tě mohou obdarovat.
Ta skříňka není pro každého, ta skříňka má právo dávat ale budete li brát budete potrestáni svou vinou. Nejcennější ve vás je vaše vlastní Já protože je originál,
nezapřít jej ani tebe tu duši, jenž tě obohacuje je uměním duševní dary přijímat. Jedno tělo však nedává tolik možností dát proto byla stvořena skříňka,
která má ten dar dát dar. Všechny dary nejsou tak dobré letmým okem, jiné jsou složité i přesto jsou těstem vysoké kvality.
Těstem, hlínou z které byla Pandóra, krásná žena stvořena. Ne třeba za ty dary děkovat ale skutky a uměním se k nim postavit,
nutno jest prokázat autorům jejich čest. Z matematického úhlu pohledu jsou tyto dary osvobozujícího charakteru ale stejně jak je tomu u velkého kladiva,
špatně položený palec zabolí. Tedy platí, dary jsou matematicky, prostorově, orientovaný osudový klíč, jen nezalomit ten zámek.
Klíčem podstatným je, nechlubiti se cizím peřím avšak na vlastních perutích vzlétnout. Svou charakteristikou má tato skříňka povahu trojského koně,
což je vlastnost, která jí chrání před zneužitím nepovolanou osobou. Jen naděje zůstala v ní nedotčená, proto každý kdo nepřestal doufat v dobro žije v naději navěky.
Ta skříňka je svět po kterém kráčíme cestami víry. Troufneš li si rovnat se s pravdou Bohů volba je tvá.
Na paměti však měj varování mé. Za svůj chtíč zaplatíš životem svým neb osud tvůj bude v rukách tvé volby a tužeb.

[ Elektronická publikace je přílohou chráněnou heslem, „chci vědět“ ]

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.