Představy?

Modlili se jménem otce tvého, jménem syna tvého,
jménem matky tvé i jiných jmen kryjící se svatými, ve jménu ducha svatého.
V duchu svatém, chtěli… chtěli trýznit, chtěli krást, chtěli vraždit, chtěli brát, chtěli lhát.
Modlitby byli jejich pouze v představách, chtěli mluvit tvým jménem,
jménem všech těch, kteří by měli pykat za jejich hříchy.
Jménem všeho toho co ti bylo v očích svatém. Jsou zavržení hodni.
Radují se, že jim to vyšlo a ukradli ti kus života a když žiješ Boha plný život v duchu svatém,
tak tě chtějí upálit, ukřižovat, ukamenovat aby jsi posloužil jejich věci.
Žalují, každého, kdo ví a může je odhalit už je proto, že jsou pro ně nebezpeční.
V duchu svatém, nesmí mluvit o těchto věcech protože nemluví pravdu.
Jménem syna nemají právo s tebou mluvit k otci neb by zapřením, zabili otce svého v duchu svatém.
Považují tě za to a v jejich srdci nemáš právo být ani osobnost, jedinec, občan.
Jsou cizáci, kteří v cizích zemích rozhazují své jídlo a infiltrují prostředky,
ze své země aby utlačily tu tvou. Aby si mohli s tebou dát.
Nic ti nedají zdarma, žíznivému vodu nepodají aniž by s ním nechtěli mluvit.
Vše co ti dají si s tebou sní, si s tebou vypijí.
Intrikáří, přičítají si cizí zásluhy a vše si přivlastňují slovem naše.
Jsou pyšní a svou pýchu vyvyšují nad právo, pravdu a víru.
Květinu z cizí země by si s tebou podali a vůbec jim nevadí, že zde nepatří.
Svou pýchou, tě překrývají a hrají na neuctivé, já jsem teď ten nejvyšší.
Představy jejich jsou modlitby v čase +t tvým jménem a jménem všeho čemu věříš.
Nemají vlastní svatou půdu a nemají úctu k staré víře, vše co je keltské,
pohanské, germánské, slovanské se jim hnusí neb si s tím nemohou hrát.
Neměli vlastní kroniky, písma ani řeč. Jen si usurpují nárok.
Krajana vytlačí a cizince dosadí na strategickou pozici, jsou neuctiví.
Věří, že se vidí a neustále lžou v tom, že to jsou oni. Neuctí ti řemeslo,
neb jim nevadí, že se opakují, jejich vlastní duše ani svědomí,
morálka pro ně nemají valných hodnot. Jídlo prodají dvakrát i třikrát a s tebou,
který platil uctivě budou chtít se slevou sežrat týden starý placek.
Cizí měnu by chtěli vlastnit ale svou měnu ti uctivě ani neukážou neb by jsi odkryl jejich národnost.
A proto nech si své představování, své představy pro sebe, nech si jen zdát, já mám rád život proto žiji.
Tvé sny jsou jen malicherná nicotnost, která se může stát ale nemusí neb já nechtěl.
Miluji úctu, události které se dějí, z modlení, bez mouky, vody a práce,
jsem ještě hmatatelný chléb* neupekl, dřív bych umřel hlady, než bych se dočkal práva.

*) pečivo

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.