Proč?

Říkají jim čistá láska ale mluvit chtějí jejich jménem aby vládli nad davy.
Říkají hněvu nedáme prostor ale argumenty z lásky si přivlastňují oni.
Láska stejně jako všechny emoce patří dohromady spolu ale každému zvlášť.
Člověk, že prý není bez viny ale oni si usurpují nárok na všechnu lásku i tu jejich.
Proč nechtějí slyšet argument z hněvu ušitý, jen proto, že láska patří jim, tu ukradli Bohu.
Vy máte svojí pravdu, říkají. Já jim nato říkám mám pravdu neb já jsem hněv,
i láska, i chtíč, i strach, i úzkost jsem vše a vším co je ve mě neb jsem celý Já.
Každá emoce je má a já za své chyby budu platit rád neb jsem ten, kdo není pišný
a nechlubím se cizím peřím i z pokory je duše má. Tvá pícha je tvůj pád.
Proto se vykázali za své kázáni s nimi ze země, proto se vyhnali z ráje.
Já nechtěl mluvit jménem svatých ale dobro konat pro ten řád, jenž život věčný duši i tělu dává,
těm, jenž uctili život na pořád, nikoliv jen na krátkou chvíli, kdy nehodí se jim peklem hřát,
aby hněv tvůj ucítili a mohli se ti zase smát, že všechno co z lásky tvořil jsi,
začali tobě tvým jménem krást. Mé jméno nemá slovo, mé jméno jsem já,
mé tělo je mi pouzdrem jsem věčně skříňka zavřená.
Každý kdo otevřít skříňku mou chtěl, viděl jen toho kdo chce krást.
Tím odsouzen byl ten co za svaté se vydával a v obrazech mluvit chtěl.
V obrazech s každým komu záviděl a koho okrádat chtěl.
Já nechci nic s tebou, přeci všemu jsem dal čas, tím za svůj chtíč jsem zaplatil a proto
jsem svůj pán. Tobě nejsem nic dlužen, to řekla sis ty prostá duše.
Že odsoudíš ze za svůj chtíč hřát se cizím životem.
Neb kdo život kradl, ten jej žil a čas za krádež zaplatil.
Však kdo je autor stále ví ty prachy máš, on život žil.
Autor žije věčně, dál a zloději jen prach už zbyl.
Ty z obrazů jsi vidět chtěl, přeci vidíš jen čemu věříš jsi nepochopil.
A viděl jsi svět svůj a lží pln těch, kterým jsi se skloněnou hlavou uvěřil.
Já nechtěl čas Bohu krást, teď stárneš a zemřeš, člověkem již nejsi, budeš jen mršinou napořád.
Budeš masem a pokrmem hovad, budeš štvaná zvěř. Prase jsi a tvou víru nikdo nebude žrát.
Budeš volem na porážce a řezník i zvěř divá si bude s tvým masem hrát.
Budeš prase jakým jsi byl a kolíkem do hlavy tě pošlou spát.
Tvé maso budou žrát, víry již ti nedá nikdo chlup ani niť.

* zdroj inspirace
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já je Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Svatý Korán
Hinduismus
Buddhismus

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.