Velké přání

Bůh je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Alah je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Ježíš je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Buddha je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Shiva je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Šaman je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Druid je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, všichni jej milujeme aniž by po nás něco chtěl.
Každý kdo pochopil jak milovat bližního svého aniž bych něco chtěl je velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích.
Každý z nás má právo být po jejich vzoru velký ve svém duchu o díl větší ve svých skutcích, neděkujme poroto slovy
ale skutky, nechtějme se proto s nimi měřit, neb se nevidíme ale na vrub vlastního jména konejme dobro, nejlepší je originál.
Miluji tu různorodost světa, svět ve kterém je každý jiný mi dává naději a odpovídá na otázku proč je vše ve víře možné.
Muž může milovat ženu, žena může milovat muže aniž by byli otroky své lásky.
Muž může milovat muže, žena může milovat ženu aniž by byli homosexuální.
Ani buzíci mi nevadí, když mě nejebou do řiti neb je to nepřirozené,
bezpředmětné, účelu prosté a mému Bohu nelibé,
účel světí prostředky a co nám bylo jednou Bohem dáno abychom naplnili zemi lidem,
by nemělo být užíváno výhradně a pouze pro rozkoš.
Nic z toho mi však nedává právo je nenávidět a proto je mám právo milovat jako své bližní.
Ani nemocní mi nevadí, již byli pokáráni svou nemocí neb sešli z cesty pravé víry.

Mám proto jedno velké přání.

Přeji si aby každý konal dobro, nikoliv ve jménu cizím ale vlastním jménem, na vlastní vrub neb platí nenalož si víc než uneseš.
Přeji si aby každá víra, která život dává byla považována jako pravá neb vše je o možnostech.
Přeji si aby každý pochopil jak dobré je dávat a nic nechtít už pro ten pocit,
který mi dává právo vědět, miluji.
Přeji si aby nebyli války, aby nemusel být hněv, aby nemusel být strach ale aby se otevřel dialog možností, který nám dává právo žít v souladu s potřebami všech neb země je kulatá a proto, nebudu li mít já přebytku, nemůžeš ty mít nedostatku.
Přeji si aby armády světů, neválčili ale zachraňovali a budovali lepší svět všude tam, kde prostému lidu chybí možnosti.
Přeji si aby se vlády světů a zemí sjednotili v jednom účelu, v účelu budovat lepší svět, aby si byli nápomocni všude tam kde je potřeba, nikoliv ničením avšak budováním, aby i malé národy s velkým duchem měli možnost pomoci, aby národy jako celek, jako obyvatelé matky země šířili život všemi směry.
Přeji si aby matka země měla, svou setru, bratra a po nich nekonečnou řadu sourozenců, kteří šíří život ve všech jeho formách a podobách.
Přeji si aby byl člověk moudrý a nesoudil nic co mu není souzeno.

Takové je to velké přání, to vše je v moci nás všech,
to vše je v moci zvířat i člověka, zvířete z opice, dvounohého,
vzpřímeného, marného ale milujícího.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.