Vlk se nažral, ale koza zůstala celá

Každý jediný, kdo by nezabil, má právo, konat tak aby se vlk najedl, ale koza zůstala celá.
Smyslem je, že koza žere trávu a my se jí ptáme jaká byla, přičemž jí žereme taky.
Každý kdo by tímto zabil, jednou sám zanikne v čase + t z toho co bude, bude ten co byl, říkáme propadl se do pekla, neb bude ve věčném soudu do doby než bude zpět každý jediný.
Jsme přeci, to co jíme a víra přetrvá navěky, abychom nezemřeli, neb ve víře jsme a jen proto, že
jsme věříme a věříme, že jsme jen proto, že jsme.
A proto jsme navěky, víra jsme my, každé mé já ať již + t, či – t, nebo t.
Věřím, že jsme, protože jsme ať již jsme kdekoli.
Věřím na t, +t i -t. v nekonečnu jsem, stanu li se nulou začnu jí dělit, protože jsem i když, věří že nejsem.
Protože to, že věří že nejsem ještě neznamená že nejsem a proto také jsem už jen proto, že nevěří li nikdo
včetně mě že nejsem jsem nulou a proto jí dělím a hnedle jsem v nekonečně velkém víře že jsem.
Potenciál víry má logaritmický charakter, to že tomu lidé nevěří ještě neznamená, že to tak není.
Protože existuje zákon symetrie a harmonie a rovnice se uzavírá až teprve tehdy má li pravdu jako celek.
proto rovnítko.

log(A) kde A je blížící se nule je záporné, což chápeme jako zápornou konstantu násobící výsledek logaritmu přičemž absolutní hodnota roste do nekonečna protože i A je nekonečně malé.
log(B) kde B je větší od 1 je kladný a roste.
log(0) je nekonečno protože je nekonečno za nekonečnem aneb nekonečno + t které je nekonečně velké i malé do velikosti a měřítka, což je supremum nekonečna jímž je nekonečno, říkáme superstruny.
Ona záporná konstanta -1 v bodě 0 je transformována a je klíčem k vstupu za nekonečno, nám známé obrácení vektoru polarity všech vlastností strun, spinů, v daném prostoru jímž můžou být i přírodní síly, čily změna hmoty v antihmotu, pro což je potřeba spoustu energie, tedy zlom v časoprostoru, který je sám zdrojem energie neb vytváří nekonečně velké napětí mezi hmotou a antihmotou a množstvím regulovaný proud energie, který je limitován nekonečně velkou rychlostí energie, jenž je absolutní. Proto je možné transformovat cely vesmír v anti vesmír což je provedeno
každým zlomem, čily na nás závisí jak dlouho časoprostorovou trhlinu necháme otevřenu, viz černá díra.
Proto také platí, že dělení nulou je nekonečno, protože je supremem za nekonečnem.
Prakticky do té doby dokud je co papat. „Každý chce papat a když chceš tak musíš“
Přičemž pro úplný přechod v zlomu je povinnost takto učinit v každém, rozměru, což činí černá díra, protože se dostává ve všech rozměrech včetně času, kde projevem síly, jenž je gravitace je čas, který ve všech rozměrech roste, osciluje vlivem rychlosti a energií přesahující limity soudržnosti elementární hmoty, jenž jsou zámkem k soudržnosti
časoprostoru. Nám známe jako slabá a velká síla.

nekonečno + nekonečno je sice nekonečno ale je dvojnásobným nekonečnem tedy nekonečnem v supremu nekonečna a proto je také nekonečnem, ale na druhé straně, respektive za hranicí vesmíru, jenž je supra realitou vesmíru tohoto.

Absolutní pravda se pak chová jako přesýpací hodiny na váze kde dojde li čas obrátí se póly, zánik a vznik vesmíru.

Takový je Bůh věčný a spravedlivý, nic nebude zapomenuto, nic nezanikne. Aneb vše je jako na vypínač.
Věčné to Kululum.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cestování mezi paralelními vesmíry, Dělení nulou., Elementární teorie, Kvantová fyzika, Kvantová mechanika, Kvantová teleportace, Kvantový prostor, Logaritmicky prostor, Oscilační prostor, Oscilační teorie, Osvícení, Super poziční logický prostor, Symetrický prostor, Teorie antihmoty, Teorie času, Teorie černých děr, Teorie červích děr, Teorie cestování časem, Teorie chaosu, Teorie membrán, Teorie množin, Teorie nekonečna, Teorie nižších hladin vědomí, Teorie nuly, Teorie povznesení, Teorie skutku, Teorie směru času, Teorie super pozice, Teorie super strun, Teorie suprema boha, Teorie velkého třesku, Teorie vyšších hladin vědomí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.