Z dimenze do dimenze aneb cesty páně jsou nevyspitatelné

Vysvětleme si nejprve co chápeme pod pojmem vyspitatelnost. Je to duševní stav stav, kdy druhého ty, nežli je ty i já vlastní, nutíme ke spitování svědomí ve věci předmětu zájmu. Proto máme spitování pravé a falešné. V pravém soudu jejíchž motivace jsou čisté a nezištné zájmy z lásky a falešné, jenž jsou z kalých a chamtivých či závistivých nebo boha nebojných příčin. Přičemž právo alfa i omega je, kážu li vodu a piji li vodu pak dopřávám stejnou vodu kterou káži i druhým abychom měli podíl všichni a žili věčně všichni aneb pro jedno kvítí, slunce nesvítí respektive nikdo by neměl být sám aby nebylo nic zapomenuto. Neb vzhledem k faktu, že je Bůh prostý je třeba se jej s respektem bát ale neposrat se z toho, že odpuštění ti musí někdo udělat a dát.
Přec každý kdo kázal vodu a víno pil, vykořenil se a byl ponížen na zvíře aby získala jeho duše zpět vše co lží a falší svou pohanil a v srdci zapřel aby kradl a přesto žil. Takový je Bůh spravedlivý a milosrdný.

1. dimenze (Volnomyšlenkářství)
Myšlenka je mne, myšlenka je má.

do 2. dimenze (Hladovějící ,sténající ,snící a bdící)
Sen z myšlenky JÁ postavit a tak kráčím po cestách víry své, jenž je nevyspitatelná.

do 3. dimenze, (Animismus)
Proto mne mi dalo nos abych voněl sobě. Proto mne mi dalo zrak abych viděl tebe. Proto mne mi dalo uši abych slyšel nás. Proto mne mi dalo hmat abych cítil sebe. Proto mne mi dalo šnečka abych věděl kde to jsem. Proto mne mi dalo peklo abych život vrátil všem. Proto mne mi dalo nebe aby bylo místo mé všude kde se Já dostane.

do 4. dimenze (Náboženství)
Proto mne mi dalo živý sen abych nebyl v kleci lvem.

do 5. dimenze (Komplexní nauka spravedlivých)
Proto mne mi dalo rozum aby nelhalo já sobě a nebylo zlodějem.

do 6. dimenze (Osvícení po pravdě Boží)
Proto mne mi dalo lásku abych život dával všem a nebyl tak člověkem co jen krade chudým sen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.