Zklamání nad člověkem

I viděl Pán, že člověk je nepoučitelný a nechce se vzdát zlého a tak učinil sobě pokání, a po třetí
dal jemu šanci dostati se skrze povznesení na věčný život.
I pravil, „nemohu-li tě odsoudit za tak málo dobra na věčný život, i učiním dveře tak veliké jak veliká je stodola, byť
by na věčný život vešel každý jediný“
I pravil dál, „každý kdo mne v pravdě usvědčí byť by z jediného hříchu toho budu muset trpět, pro změnu za trest
na věčném životě zase já, neb řešení je problém, problém je řešení, přec hříšníky miluji a hříchy nesnáším“

Bible kralická
Lukáš 12, 18-24
18. Potom řekl: ‚Udělám toto: Zbořím své stodoly a postavím větší a tam shromáždím všechnu svou úrodu i své zboží.
19. A své duši řeknu: Duše, máš mnoho zboží uloženého na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, vesel se!‘
20. Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne, tuto noc od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil?‘
21. Tak je to s každým, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu.“
22. Tehdy řekl svým učedníkům: „Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékali.
23. Život je víc než pokrm a tělo víc než oděv.
24. Pohleďte na havrany, že nesejí ani nesklízejí a nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.