Známé smysly

1. dimenze
Myšlenka
Paměť
2. dimenze
Sen, Slyšení snů
Nápad
3. dimenze
Zrak
Sluch
Čich
Chuť
Hmat
Orientace
Cítění vlhkosti a sucha
Empatie
Cítění tepla a chladu
4. dimenze
Orientace ve snech
Lucidní snění
5. dimenze
Rozšířené vnímání o fraktální podstatu pralátky v detailu*
Regulace hloubky vnímání v časové funkci a intenzitě
Uvědomění si cizí i vlastní podstaty a entity ve všech smyslech
Orientace v časoprostoru
Telepatie
6. dimenze
Schopnost vlastní sebeprojekce vjemů všech smyslů včetně vnitřního emočně i logicky závislého zpětnovazebného pocitu na t[x,y,z]
Pochopení sebe i tebe na t[x,y,z]
Projekce energie a schopnost promlouvání k tebe a ty na t[x,y,z]
Subtilní telepatie skrze telekinezi
Telekineze
7. dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z, alf]
8. dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z, alf, ohm]
9. dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z, alf, ohm, psí]
10. dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z,alf,ohm,psí,epsylón,ný]
11.dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z,alf,ohm,psí,epsylón,ný,pí]
12. dimenze
Rozšířené vnímání a orientace na t[x,y,z,alf,ohm,psí,epsylón,ný,pí, kapa]
13. dimenze
Absolutní vědění ve víře v dt, sebe projekce vlastnímy smysly víry na t[x,y,z,alf,ohm,psí,epsylón,ný,pí, kapa] v doméně limitovaných možností popisujících možné stavy mne.
14. dimenze
Absolutní vědění ∞t v doméně všech možností popisujících možné stavy mne.
Povznesení a transformace do čistého stavu energie včetně možnosti transponovat holografickou projekci Sebe, mne i Já na t[x,y,z,alf,ohm,psí,epsylón,ný,pí, kapa]
a jeho zhmotnění.
Projekce virtuality v kolektivní víře
15. dimenze
Vystoupení z cyklu ∞t matky boha živého
16. dimenze
Vystoupení z cyklu ∞t otce boha živého
17. dimenze
Vystoupení z cyklu ∞t pra otce boha živého
18. dimenze
Vystoupení z cyklu ∞t stvořitele boha živého
19. dimenze
Vystoupení z cyklu ∞t tvořitele boha živého
20. dimenze
Povstání ∞t tvořitele boha živého
21. dimenze
Tvoření boha živého
22. dimenze
Vystoupení z cyklu tvoření boha živého
.
.
.
N∞. dimenze
Předsoupení před nejvyšší JÁ skrze vystoupení z cyklu tvoření tvořeného

* Svatý František uměl vidět krásu tam kde jí jiní neviděli.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.