Zpustlíci

Zpustlíci zpustlí jsou ducha a zlí, jejich pochybné sázky a hry o cizí život, kde dávají v sázku život Váš i majetek bez vašeho souhlasu. Svévolně prohlašují cizí majetek i duševní vlastnictví včetně kusů života za svůj. Takoví jsou hanební. Cizí ženu by prodali do otroctví, žádali sní jejím jménem o její čest. 9-10 bodů z desatera nepochopili a proto nechtějí věřit, že se nevidí. Těžký hřích sobě učinili, neunesli však jeho následky. Pro svou hanebnost a hamižnost schopni jsou uzavírat sázky o cizí ženy a o cizí majetky. Nikdo normálních zásad by nedal všanc jakékoliv ženy byť by vlastní v sázce neb nůž a žena se nepůjčují a nelze je vydržet. Jen otrokář chudého ducha je schopen takové hanebnosti. Nikdo nemá právo svou pýchu nadřazovat nad čest druhých nebo snad pokládat cizí čest a duši za svůj majetek. Takoví jsou zpustlíci zpustlí, kteří činí vše na cizí čest a hanbu cizím jménem. Zloději životů, jenž nechtějí platit prohlašujíce pyšně já neplatím dluhy. Hanba jejich vlastní je jim ctností, ani svědomí nemají neb jej zapřeli. Takové nevpouštěj do domu svého neb by zatratili a utratili vše co je ti milé a bližní, jsou hanbou sami sobě a vinu svou hází na tvou čest, není slov pro přímluvy jim avšak je vždy dost slov pro jejich nápravu. Tisíc ran holí je malý trest za škodu, kterou napáchali na vlastní duši.

Příspěvek byl publikován v rubrice Osvícení. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.