Iumenta

Originální víra z dob zvířecích druhů, kde každý je zvíře. Zvíře je pánem ve svém těle. Každý kdo se jej bez svolení dotkne toho má právo sežrat nebo být sežrán. I zvířata řeší hru na Bohy. Každý kdo si vymýšlel na druhé, byl slabý a proto neunikl sežrání neb se nedržel stáda/smečky. Každý kdo se nedržel stáda/smečky, měl právo obhájit právo na vlastní stádo nebo být samotářem. Smečka zaručuje duchovní ochranu a bezpečí. Každá smečka/stádo má specifickou vůni i charakter který se skládá ze všech, jenž přispěli svým mne. Každé zvíře má právo vonět, vidět, být viděn i být skryt, mluvit, slyšet, být slyšen i být skryt, cítit, mít hmat a cítit bolest i se jej vzdát, chuť, čichat, být očicháván i být skryt, žrát i být sežrán, kálet i být pokálen aby z jiné smečky či druhu věděli ke komu náleží, množit se i být množen, být v páru i na toulkách a volně se pohybovat dle své víry. Být v závěsu i být obtěžkán. Každý obtěžkaný samec má právo se množit, každá obtěžkaná samice vrhá, každý kdo obtěžkanému samci brání v právu se množit se vykořenil a je ponížen do jiného druhu. Věřit tomu co vidí a vidět to čemu věří. Věřit tomu co slyší a slyšet to čemu věří. Věřit tomu co cítí a cítit to čemu věří. Věřit tomu co čichá a čichat to čemu věří. Věřit tomu co mě bolí a bolet to čemu věřím i nevěřit ve svůj hmat, věřit tomu co mi lahodí i lahodit mi to čemu věřím. Věřit tomu co mi chutná i chutit mi to čemu věřím, nevěřit tomu co je mi proti chuti i mít proti chuti to čemu nevěřím. Věřit čemu chci i tomu co nechci. Být JÁ a mít mne. Každý kdo je mimo svou vlastní víru je mimo sebe a má právo opustit stádo/smečku aby se tak znovu nalezl a až se nalezne znovu se připojit k smečce. Není to můžeš to nesmíš, všichni jsou si rovni, což je recyklační ekosystém. Vše je Bůh a my jsme v něm. Každý hovoří sám za sebe ale smečka jedná v těchto pravidlech v souladu, harmonii. Smečka/stádo řeší potřeby právem v duchu smečky/stáda takovým způsobem aby byly potřeby všech vyslyšeny. Vše čemu věří všichni tomu věří smečka/stádo každý kdo nevěří tomu co smečka/stádo má právo jí opustit nebo být vypoklonkován napadne li někoho ze smečky/stáda. Každý chápe to čemu věří smečka/stáda podle své víry. Není jedinec co by mluvil jménem ducha celé smečky/stáda, takový je vypoklonkován a má právo jí opustit. To je to čemu věří a předurčuje osud smečky/stáda i jedince. Každý kdo omezí svobodu jedince nebo stáda/smečky je vypoklonkován a má právo jí opustit. Každý kdo uráží smysly jedince je vypoklonkován a má právo opustit smečku/stádo. Kdo ohrozí práva zvířete ohrozí smečku/stádo. Každý kdo ohrozí smečku/stádo má právo jí opustit. Každý kdo není ve smečce má právo se k ni připojit. Každý kdo ohrozil a následně svévolně opustil smečku pod tíhou viny má právo být sežrán jinou smečkou nebo sežrat toho kdo jej chce sežrat.Stejná práva i povinnosti platí pro buňku, celé zvíře, smečku/stádo.
Bůh je největší smečka/stádo. Bůh v bohu, bohem v bohu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Náboženství. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.