Osmého dne, dne prozření

Víra jednoho pána, boha živého

Můj bůh je jeden

(R) 18.05.2013

Věříme že, já je bůh v Bohu bohem v Bohu
Věříme že, já je pánem výhradně v mém těle
Věříme že, já je pánem mého osudu
Věříme že, jen já si mám právo vymíšlet na své sebe
Věříme že, já si s nikým nehraje
Věříme že, já nechci nikoho ovlivnit
Věříme že, já nechci nikomu kázat co je dobré a špatné
Věříme že, se nemá dobrozdáti něco co nemohu dáti
Věříme že, se nemá propagovat něco co nemohu prodat
Věříme že, já nedohodnu co nechci plnit, svá rizika znám
Nevěřím lidem, proto mohu důvěřovat ale musím prověřovat abych tak neklesl na mysli a neučinil sobě svévolnou přítěž
Věříme že, já nelžu neb čas tu není a co není a má se stát se stane protože jsem to řekl aneb vše co řeknu je pravda k tomu mi dopomáhej bůh vyjma porušení desatera, jenž vrhá duši do pekel
Věříme že, noc i den je ráj a ve snech se nám nemusí projevovat zbytky pekel, jenž jsou sestaveny z planých skutků, které se nestaly jako varování před nekalými živly
Věřím tomu co vidím a vidím to čemu věřím aneb věřím zraku svému a to čemu jsem uvěřil ať již se stalo či nikoliv je mi snem který nemusím vidět ale vím o něm
Věřím tomu co slyším a slyším to čemu věřím aneb věřím sluchu svému a to čemu jsem uvěřil ať již se stalo či nikoliv je mi snem který nemusím vidět ale vím o něm
Věříme že, já je zodpovědný výhradně za mé hříchy
Věříme že, vše je dialog ke kterému musí být minimálně dva, bez zástupu či her na něčí jméno
Věříme že, nikdo nemá právo nikomu rozkazovat ani kázat
Věříme že, nikdo nemá právo s nikým, na ničí nebo něčím jménem mluvit, či jednat, konat
Věříme že, každý kdo s někým, mluvil či konal, uvrhl tak na sebe svůj vlastní soud neb co zasel to sklidí si sám se sebou
Věříme že, přenos až do desátého pokolení je peklem hříšníka nikoliv toho na koho chce hříšník vinu svalit
Věříme že, nikdo nemá právo nikomu zasahovat ani manipulovat nad životem takovým způsobem aby obrátil chod jeho osudu neb by tak sebe za křivé svědectví uvrhl do pekel
Věříme že, každý kdo si zahrál na bohy nebo někomu ukradl kus života sám sebe vykořenil neb zamezil svému znovuzrození již tím, že změnil svévolně chod událostí ještě dřív než mu mohlo být odpuštěno novým životem, to mu je trestem, tu možnost jim ukradl a proto není nutno se mu mstít ale nechat jej dožít, jeho život a doufat v jeho dobro aby tak našel v něm zalíbení třeba i jiný živočišný druh, kterému je jeho víra a postoj vlastní
Věříme že, není naše dítě ale jeho život
Věříme že, lež má krátké nohy a že poctivý ctí právo tebe i sebe, tvé i mé
Věříme že, co dám, dávám bez toho, aniž bych cokoliv chtěl od něj či s ním což platí i pro vědění a znalosti
Věříme že, právo milovat a jiné emoce srdce mého k bližnímu svému je cestou po které si musí každý kráčet sám za sebe výhradně bez rozdílu nebo podmínky věku, národnosti, vzdělání, formy, druhu či barvy pleti
Věříme že, úcta k bližnímu svému je dar, který musí být oboustranný pak oboum dává právo milovat i když je nesnáší
Věříme že, úcta k bližnímu svému léčí a prodlužuje život neb duši dodává klidu a míru
Věříme že, úcta k bližnímu svému je úctou k Bohu který nám dává právo žít věčně v nekonečném cyklu rození a rozkladu, recyklačního systému
Věříme že, každý chce jíst a proto je tento chtíč vždy prominut neb se jedná o potřebu každého tedy soud by byl marnotratný protože již byl potrestán časem, který tímto činem trávil stejně tak jako jiné chtíče které vyžadují čas
Věříme že, každý se chce množit pro zachování rodu a proto ctíme milujte se a množte se
Věříme že, každý kdo káže vodu a pije vodu je srdcem upřímný neb ví, že musí vědět co chce a že za své chyby zaplatí
Věříme že, každý kdo svou vodu vínem kalí do pekla se valí neb Bůh i bůh má zalíbení v upřímném srdci bez kterého jen obtížně získáte úctu, jenž je životu vlastní
Věříme že, je špatné konat bohoslužby, uzavírat smlouvy či dávat oběti a něco za to s bohem nebo Bohem chtít což je čiré odpustkářství, úplatkářství a otroctví bez možnosti dohody či dialogu a proto jako takové podléhají smrti, proto konáme bohu libou činnost a uzavíráme dohody které podléhají životu
Věříme že, hřích nelze ničím vykoupit, lze jen v srdci odčinit pokáním aby se tak neopakoval avšak i přesto bude potrestán
Věříme že, odpuštění je možné učinit sobě dříve nežli se hřích stane a proto vše co je špatné, bohu nelibé, popírající život propadne peklu těch, kteří si tak svévolně dovolili něčím jménem uvěřit
Věříme že, každý je souzen za svou víru už tím, že uvěřil a podle ní žil ať již je jakákoliv proto není důvodu se mstít ani jej za jeho víru soudit, neboť jeho víra je mu prokletím kterým se sám potrestal
Věříme že, pravá milující a taková která věčný život dává může být každá víra pouze tehdy dodržuje li práva všech bez rozdílů a proto nemáme rádi rozdíly
Věříme že, čas tu není ale v čase přicházejí změny
Věříme že, se nevidíme avšak respektujeme odraz energie která je interpretací obrazu sebe a kterou cítím, vidím, dotýká se mne, slyším, voní mi či zapáchá
Věříme že, vím, co konám, slyším co mluvím protože mluvím a konám co,jak,kde,ke komu,kdy myslím pouze sám se sebou
Věříme že, pouze vlastní tělo které nám bylo dáno je jedinou pravou schránou úmluvy mojí duše
Věříme že, mám, právo na vlastní city i emoce proto platí co,jak na srdci to na jazyku
Věříme že, každý by měl dělat co umí
Věříme že, nikoho nechceme ovlivnit
Věříme že, Boží dům je celý Bůh s respektem k desatero přikázání tak jako boží dům je celý bůh, tedy schrána pro vlastní duši
Věříme že, nikdo nemá svaté právo já omezovat vytyčováním svobody protože by se tím sám proklel, čímž by se dopustil svévole a ta mu jest peklem i trestem v jednom aneb host do domu bůh do domu výjma porušení desatera, čímž se sám uvrhá do pekel
Věříme že, lucidní snění je stav uvolnění duše od těla a proto tak činíme výhradně na sebe a svým jménem
Věříme že, já má vymezený svůj čas pro život aby tak dosáhlo povznesení nad brány pekelné, jenž vznikly z tvoření a proto kdo dvojí život žil, dvakrát tolik bude platit, kdo předem platí dvakrát platí
Věříme že, desatero přikázání bylo dáno celým Bohem darem z té nejčistší pravdy v duchu svatém tedy myšleno bez chtíče, zášti, nenávisti či touhy po pomstě pro nastolení pořádku v duchu Božím, čímž byl započat věčný život, který je osmým dnem tvoření tedy branou z pekel a proto jej také ctíme
Proto tak podle své víry konám a proto vše co,jak,kdy,kde, ke komu konám je mí připočteno jako podíl na věčném životě přičemž je mu Bůh svědkem, k tomu mi dopomáhej bůh
V tom jsme si rovnoprávní, ten zbytek je jen otázka, toho čemu věříš, co chceš a co proto skutečně uděláš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Náboženství. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.