Pracovní dohoda

Přátelé dobré vůle, teď vážně i když si tyto druhy dohod různé nekalé živly vykládají podle svých chtíčů a záměrů, jenž jsou jim v nekalosti vlastní, ne vskutku, pracovní dohoda není smlouvou otrokářskou a nedává nikomu právo s někým mluvit a krást mu život i když by si to někteří tak přáli. Takovou smlouvu by Vám nikdo dobrovolně nepodepsal ani v případě nátlaku neb a protože svoboda je jeden z nejen ústavních pilířů v našem stejně tak jako i v jiných zemích ale také nejcennější hodnotou, která se nedá vyplatit ničím a za kterou již bylo položeno miliony životů.

V pravém slova smyslu a s respektem k ústavě a zákonům nejen této země ale také v souladu s dobrými mravy je pracovní dohoda, dohoda mezi dvěma subjekty kde na jedné straně je buď skupina nebo jednotlivec poptávající práci dále poptávající a na straně druhé jednotlivec dále pracovník, který po dohodě a na základě dohody mezi pracovníkem a poptávajícím vykonává práci pro poptávajícího za dohodnutý plat, tedy odměnu. Oba subjekty mají právo smlouvu stejně tak jako každou jinou vypovědět tedy rozvázat a to i za předpokladu, že k tomuto aktu není zadán důvod ani příčina.

Takzvané smlouvy a skončení dohod jsou podvod, křivé a falešné smlouvy které byly vsety s zákonodárci tam kde má být pouze právo a láska k bližnímu svému neb ta dává a nebere. Tyto choré živly nahrazují dohody zaměstnaneckými smlouvami a pracovními smlouvami, které si s nimi sami podepisují a sami skončí jen proto aby se k nim nedostalo rovné právo a láska neb ta je pro ně nespravedlivá.  Zaměstnanecké smlouvy je nutno chápat tak, že se postavíte v čase -t za něj a on s vámi bude tančit jak vy mu budete pískat, přičemž vynechá vše co je mu proti vůli, lidově řečeno vám ukradl duši aby se dozvěděl co chce vědět a hraje si na bohy. Zavřel Vás do pekla, čímž se nad Vás povyšuje a proto se již nenarodí. Vzhledem k faktu, jenž je doložen planární podstatou časoprostoru a diskontinuitou časoprostoru kterou učinil, znovuzrození nemůže stihnout neb čas znovuzrození ještě nebyl protože on je v bude.

Tedy v pekle, neb co bude nemusí být dokud tomu tak není.

Tato smlouva je rozvázaná smrtí tedy, že on s vámi bude chtít zemřít aby vás zabil avšak padne on neb ty se nevidíš.

Příspěvek byl publikován v rubrice Právo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.