Zdroj práva

Boží právo je v souladu a harmonii se základními zákony Boha živého, respektuje tudíž zákonitosti matky přírody.
Analogie v něm obsažené jsou čistou projekcí těchto zákonitostí, proto jsou sami sobě vykonavatelné a
není zapotřebí soudce ani výkonného orgánu, jsou neúplatné, nepřesvědčitelné, vykoupit se lze pouze skutky.
Můžeme pouze naslouchat průvodcům a rádcům, kteří nás navedou na správné stezky tak aby byly naše osudové linie
napřímeny, avšak buďte obezřetní, neb stezky napřímí jen bůh, jakýkoliv pokus člověka ovlivnit chod dějin, je mrzkým činem.

Zdroj práva pravých rádců, proroků, mesiášů, svatých, arch andělů, andělů a pána boha spočívá ve vědomostech, spravedlnosti, čistotě srdce a harmonii, lež má krátké nohy a každá faleš dříve či později ztroskotá na pilířích
pravdy zákonů přírody, jenž jsou pevné jako siónský kámen.

Boží právo tedy přímo kopíruje, následuje v harmonii tyto základní zákonitosti aby dosáhlo oné dokonalosti, elegance a stability siónského kamene. Proto nejlepší je kopírovat.

Jakýkoliv pokus o pokřivení práva v něčí prospěch ať již jsou motivace jakékoliv, vede vždy k rozbití váhy a proto je čirou smrtí, neb vede všechny, kteří následují nepřesné míry a váhy rovnou do záhuby.

Nesouladem mezi právem a přírodními zákony vzniká prostor, pro smrt, protože je nepřiléhavé.

Proto tak nečiníme, byť bychom ve svévoli nezanikly.

Příspěvek byl publikován v rubrice Právo. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.